Hvad gør man efter skoletid på Løgumkloster Friskole?

Forældrene har lavet en rigtig god pasningsordning af børnene i Lilleklassen, når skoledagen slutter.

Margrethe (Børnehaveklasseleder) passer børnene indtil kl. 14.45, mandag - onsdag, indtil kl. 14, torsdag, og indtil kl. 13, fredag. I dette tidsrum er pasningen gratis. Herefter er det elever fra Storeklassen, der tager over.

Børnepasserne er aflønnet af de forældre, der har behov for pasning.

Ordningen er også god på andre måder. Fx opstår der et helt fantastisk forhold mellem de store og de mindste elever, hvilket er specielt synligt ved vores morgensang, hvor de små står i kø for at vente på den store, der er deres yndling. Vi kender heller ikke til mobning store og små elever imellem, så vi er glade for forældrenes ordning.

Også i ferierne er der mulighed for at gå sammen og lave indbyrdes aftaler med de store om at fungere som børnepassere. Snak sammen og fortæl om jeres behov - så plejer der at kunne findes en løsning.

Løgumkloster Friskole
Markedsgade 35-37
6240 Løgumkloster.

74 74 52 20

© 2017 Løgumkloster Friskole