storeklassen

Storeklassen består af 7. - 8. - 9. klasses årgange.

Klasselærer er Signe Vorting.

Klasserne
Hvilke forventninger har vi til elever, der vælger at gå i Storeklassen?

Fagligt:

Vi har forventninger til, at eleverne

  • gerne vil lære/gerne vil gå i skole, uanset hvilke evner de så måtte have
  • er villige til at strække sig for at nå deres mål
  • overholder de aftaler, de indgår med lærerne og andre elever omkring arbejdet

Socialt:

Vi har forventninger til, at eleverne

  • kan ”styre sig selv” eller klarer det med andres hjælp
  • er villige til at indgå i et forpligtende fællesskab
  • er villige til at tage ansvar for det, de gør (- eller at de vil lære det.)

Praktisk:

Vi har forventninger til, at eleverne

  • tager del i den daglige rengøring af klassen
  • giver en hånd med, når vi har arrangementer og andet

Hvad er 'fedt' i Storeklassen?

  • Klasseturen er en af de store oplevelser hvert år.

Den ligger i starten af skoleåret og er en god "ryste-sammen-oplevelse".
Hvert tredie år går turen til udlandet og de to andre år til et sted i Danmark - fx København.

Her er en'Turguide' lavet af Storeklassen 2009/10 om at tage på lejrskole i København. I skoleåret 2011/12 går turen hertil igen.

  • At være 'de store' på Kulsø er også noget, de fleste ser frem til.

Så skal man selv passe sengetiderne, og så længe man kan komme op næste dag og varetage sine 'pligter i familien', er det OK, at man sidder ved bålet og hygger til den lyse morgen. Læs mere om Kulsø

Undervisning

I Storeklassen skriver eleverne ikke årsopgave. I stedet har vi projektuge, hvor eleverne arbejder med projektopgaven under samme vilkår, som de kommer til i 9. klasse.

Inden jul læses nogle af timerne alle årgange sammen, fx idræt, fortælling, og nogle af dansktimerne.
I sprog (tysk og engelsk), matematik samt fysik/kemi er eleverne delt, henholdvist efter niveau og årgang, således at 8. klasse deles ude mellem 9. klasse og 7. klasses årgang efter det niveau, de er på.

Læs i øvrigt mere fra 7. - 8. klasse her.

Efter jul får 9. klasse deres eget klasseværelse, og undervisning målretter sig afgangsprøven.
Der er fuld knald på det faglige niveau, og der er pænt mange lektier.
Det er også efter jul, vi introducerer karakterer for eleverne. Indtil da er alt karakterfrit.
Læs mere fra 9. klasse her.

I storeklassen får eleverne lektier for. Vi bruger det som en øvelse i strukturering og overholdelse af deadlines.

Løgumkloster Friskole
Markedsgade 35-37
6240 Løgumkloster.

74 74 52 20

© 2017 Løgumkloster Friskole