Tæring efter næring

Løgumkloster Friskoles revisor - valgt på generalforsamlingen - hedder Ulla Koed.
Ulla har specialiseret sig i Friskolers forhold, og hun er altid klar med rådgivning, hvis vi har behov for det.

Hver måned bliver balancen gennemgået på bestyrelsesmødet.
Bestyrelsen godkender budget, årsregnskab og større økonomiske investeringer.
Personalegruppen deler ansvaret for de daglige indkøb i tæt kontakt med Helle (vores allestedsnærværende kontoransvarlige), der hele tiden ved, hvor meget vi har at gøre med på de enkelte konti. På den måde har vi hele tiden hånd i hanke med, hvad vi har at gøre med økonomisk.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at én af forudsætningerne for at have en sund økonomi, er at vi hjælper hinanden med de ting, vi selv kan klare. Det er en del af vores forældreengagement.

Det, vi ikke selv er 'herrer' over

Det skal dog heller ikke være nogen hemmelighed, at Friskolerne generelt gennem de sidste 5 år er beskåret kraftigt fra det offentliges side. Det er en kamp, vi kæmper (sammen med Dansk Friskoleforening) ved siden af den daglige skole; en kamp om at råbe politikerne op, så de kan få øje på, hvordan vi, - i modsætning til, hvad de tror, - også tager samfundsmæssigt og socialt ansvar, og at vi forsøger, at være en skole for alle de børn og forældre, der vil os. Fx er det efterhånden svært økonomisk at dække det specialundervisningsbehov, der reelt er!

Du er velkommen til at høre os nærmere, hvis du mener, du kan være med til at gøre en forskel.

Løgumkloster Friskole
Markedsgade 35-37
6240 Løgumkloster.

74 74 52 20

© 2017 Løgumkloster Friskole