Spring til indhold

Løgumkloster Friskole

– faglighed og fællesskab

Arbejdslørdage og vedligeholdelsesopgaver

Arbejdslørdage og vedligeholdelsesopgaver

Det er vedligeholdelsesudvalget , der tilrettelægger og står for arbejdslørdagene/arbejdsweekenderne – en rar og god måde at være nyttig på til lidt større ting og samtidigt have en hyggelig dag sammen med andre forældre og børn, er ved at møde frem til arbejdslørdagene/weekenderne.

Vi starter kl. 9 og er færdige ved 15-tiden, og ind imellem arbejdet drikker vi kaffe og spiser frokost. Løgumkloster Friskole giver gerne en øl eller vand.

På arbejdsdagene får vi lavet nogle af de lidt større ting, som vi ikke kan klare i hverdagen.
Det kan bl.a. være malearbejde, reparationer, hovedrengøring, forårs- og efterårsrengøring af haverne.

Der er ca. 1 lørdag i foråret og 1 lørdag i efteråret at vælge imellem, så der er gode muligheder for at være med en gang i hver sæson.

Nogle opgaver løses bedst som enkeltstående projekter; Det kan være en opgave, der ikke kan afvente den næste arbejdslørdag fx. Her er der mulighed for at samles i et team, der sammen løfter opgaven.