Tilsyn med Løgumkloster Friskole.

Alle friskoler skal have en certificeret tilsynsførende.
Den tilsynsførendes opgave er at komme hvert skoleår og tilse, at skolen lever op til de lovbestemmelser, der er omkring friskoler.

Fra skoleåret 2017/18 hedder Løgumkloster Friskoles tilsynsførende Käthe Freiberg Nissen.
Når Käthe har besøgt skolen, skal hun skrive en tilsynserklæring, hvori hun bl.a. beskriver, hvad hun har oplevet på skolen, ligesom hun skal vurdere, om skolens undervisning ‘står mål med’, hvad der forlanges i folkeskolen.

Du kan se tilsynserklæringerne her: