Spring til indhold

Løgumkloster Friskole

– faglighed og fællesskab

Skolens historie

Skolen har en fortid som hotel gennem det meste af 100 år, og selvom de forskellige ombygninger gennem tiderne har været mere eller mindre ‘heldige’ for bygningens udseende, så ved vi, at det oprindeligt var en smuk bygning…. synes vi, men døm selv! Billedet er fra før 1907.

Løgumkloster Friskole har eksisteret siden 1987.

Fra 1988 og frem til 2014 hed skolens leder Birthe L. Bundgaard.

Fra 2015 hed skolelederen Eric Larsen, efter et år som konstitueret.

Skolen begyndte i det gamle lægehus på Markledgade, men i 1992 var pladsen så trang, at vi måtte tænke større.

Det gamle ”Hotel Løgumkloster” (Markedsgade 35) blev købt midt i juni, og sommerferien gik med, at en flok aktive forældre og ansatte gjorde, hvad ingen håndværkere ville påtage sig: At bygge om, så vi kunne holde indvielse til almindelig skolestart i august.

I 1996 fik vi mulighed for at købe nabogrunden med et fint byhus, – Markedsgade 37.

Endnu en gang blev der holdt aktiv sommerferie på Friskolen, og huset stod snart færdig som ”Lillehuset”.

I sommerferien 2007 gentog vi successen, da vi er blevet så mange i Storeklassen, at en udvidelse var nødvendig – det er blevet et fantastisk rum.

Året efter i 2008, kunne mellemklassen glæde sig over, at fælles indsats resulterede i, at de efter sommerferien kunne møde op i et nymalet klasseværelse.

25 års Jubilæum
I 2012 kunne vi fejre 25 års Jubilæum med fødselsdagsfest for elever samt jubilæumsreception og fest for ‘gamle’ elever og forældre. En super start på skoleåret!

I november 2012 kunne vi også endeligt indvie det projekt, der havde været længst undervejs, nemlig vores flotte fysiklokaler og multirum! En fantastisk ombygning af den hedengangne ‘Saloonbar’, der i tidernes morgen husede liv og glade dag i forbindelse med hotellet. Nu er der liv og glade dage på en anden måde.

Liv og glade dage var der også i august 2013, da vi fejrede 25 års Jubilæum for Birthe L. Bundgaard, som skolens leder. Der blev afholdt reception med gaver og taler, og Birthe blev behørigt fejret!

I 2013 skød der – takket være Kultus, og hjælpende forældrehænder – en ny garderobebygning op i Lillehusets baggård, og samme år kunne de små glæde sig over et helt nyt toilet i det gamle hus.

Men… vi bliver nu aldrig helt færdige med at udvikle – også på de fysiske rammer, – så det hele passer med den undervisning, vi laver, til de børn vi har.

KONTAKT

Løgumkloster Friskole
Markedsgade 35-37
6240 Løgumkloster

T: 74 74 52 20
M: skolen@loegumklosterfriskole.dk